viernes, 27 de enero de 2017

Artículo de Nagore Martinez. El rol del ejercicio físico en la calidad de la vida de la mujer encarcelada.

Jarduera fisikoaren rola emakume presoen bizi-kalitatean
Euskal Autonomia Erkidegoko bost preso ohien espetxeratze-aldiko ongizatearen inguruko bizipenak

Laburpena
Ikerketa honen helburua espetxean jarduera fisikoa egiteak emakumezkoentzat duen esanahia eta haien bizi-kalitatean duen eragina aztertzea da. Elkarrekintza sinbolikoa metodologiaren ardatza izan da, eta elkarrizketa sakonaren bidez, 2014an Gipuzkoako eta Arabako bost emakume preso ohien bizipenak jaso eta aztertu dira. Datuek adierazi dute jarduera fisikoa egitea garrantzitsua dela emakume presoentzat eta  maila ezberdinetan zeresan esanguratsua izan du. Besteak beste, denbora zereginez betetzearen rola, burdin artean bizi izandako egunerokotasunetik ihes egiteko aukera edo euskarri.funtzioa bete zuen jarduera fisikoak elkarrizketatutako emakumeentzat.

Gako hitzak: espetxea, emakumea, ariketa fisikoa, ongizatea.

The role of Physical Activity on imprisoned women’s life quality
Abstract
The purpose of this inquiry was to examine the meaning and the effects of physical activity on imprisoned women. Symbolic interaction has been the core idea of the methodology and the experiences of five ex-convict women from Gipuzkoa and Araba in 2014, have been gathered and analyzed by using the data they provided in a thorough interview. The output of this  inquiry shows that practicing physical activity is important for incarcerated women  and that it significantly affects many different levels; for instance, physical activity  helped these women fill the time with tasks, flee from the routine of prison or it meant a  support to go on.

Key Words: prison, woman, physical exercise, wellbeing.

El trabajo puede descargarse desde el siguiente enlace 

No hay comentarios:

Publicar un comentario